Toeta keskkonnaühendusi raierahu kohtuasjas

Vaidlustasime 6. augustil 2021 halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, milles amet ei nõustunud lisama metsateatistele LISATINGIMUST, mis lubaks raiuda vaid VÄLJASPOOL PESITSUSAEGA.

Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad MTÜEesti Metsloomaühing kutsuvad üles toetama annetades kohtuasja pesitsusrahu nõude seadmiseks raielubades. Eesmärk on kampaaniaga koguda 7000€ ÕIGUSABI ja kampaaniaga seotud kuludeks. Kampaania kestab aasta lõpuni või kuni vajalik summa on koos.

MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing EE422200221077234963 Selgitus: “Annetus” Kui soovid annetajana olla kursis kohtuasja ja kampaania käiguga, lisa ka palun oma e-posti aadress.

Keskkonnaühendusi esindab kohtus advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman.

“Linnud pesitsevad kõigis metsades. Olukord, kus lindude pesitsusrahu sõltub metsaomaniku heasoovlikkusest või sellest, kas raiet kontrollima tulnud ametnik lindude pesad üles leida suudab, ei ole rahuldav,” ütles Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. “Tegime Keskkonnaametile ettepaneku, et raierahu kirjutataks tingimusena igale metsateatisele, arvestades konkreetset metsatüüpi ja sellele omaste linnuliikide pesitsusaega. Kuna sellest keelduti, oleme pöördunud õigusselguse saamiseks kohtusse.”Täpsemad tingimused raiete ajastusele looksid suuremat õigusselgust nii metsaomanike, avalikkuse kui ka ametkondade jaoks.

Looduskaitseseadus küll keelab linde pesitsusajal häirida ja pesi lõhkuda, kuid Keskkonnaamet vaid soovitab seda keeldu võimalusel arvestada. Selline praktika külvab palju segadust ning viib situatsioonini, kus raietööde tulemusena pesad hukkuvad. Tänavusel pesitsushooajal tuli Keskkonnaametile ligi 300 teadet pesitsusaegsete raiete kohta, mis näitab, et kevadsuvine raietegevus ei ole harv nähtus.