august 2022

Keskkonnaühendused: metsanduse arengukava eelnõu on loodusvaenulik

Keskkonnaühenduste hinnangul põhinevad metsanduse arengukava (MAK2030) raiemahud valeandmetel, lisaks on eelnõu ettevalmistamisel tehtud olulisi vigu ja nii ei ole see kooskõlas ka kehtivate seadustega, kahjustades rängalt metsa ökosüsteeme ja halvendades loodushüvede kättesaadavust. Valitsus ja keskkonnaministeerium said teisipäeval enam kui neljakümnelt keskkonnaühendustelt avaliku ühispöördumise, milles rõhutatakse, et metsanduse arengukava lõppjärgus oleva eelnõu mustand pole ligilähedaseltki suuteline pakkuma lahendusi metsade intensiivse majandamisega tekkinud probleemidele. Läkituse allkirjastasid lisaks …

Keskkonnaühendused: metsanduse arengukava eelnõu on loodusvaenulik Loe edasi »

Keskkonnaühenduste avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja
Keskkonnaministeeriumile: seisukohad metsanduse arengukava eelnõule

Pöördume teie poole sügava murega metsanduse arengukava (MAK2030) ettevalmistamisekäigus tehtud oluliste vigade pärast, mis arengukava sisu määrates toovad kaasa ulatuslikkukahju metsa ökosüsteemidele ja metsade pakutavatele loodushüvedele.Meie hinnangul ei ole metsanduse arengukava lõppjärgus olev eelnõu mustandligilähedaseltki suuteline pakkuma lahendusi metsade intensiivse majandamisega tekkinudprobleemidele. Arengukava eelnõule tehtud keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) eipaku probleemidele lahendusi, vaid hoopis võimendab neid. Praegust eelnõud oluliselt muutmatasüvendab metsanduse arengukava keskkonnaprobleeme ning on …

Keskkonnaühenduste avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja
Keskkonnaministeeriumile: seisukohad metsanduse arengukava eelnõule
Loe edasi »

Herilaseviu

Kas teadsid, et praegu kasvatavad herilaseviud oma poegi?Esimesed herilaseviud saabuvad Lääne-Aafrika talvitusaladelt Eestisse aprilli lõpus, enamik linde siiski mais. Rändelt saabudes kohendatakse üles või rajatakse uus pesa, mis asub leht- või segametsas.Juunis linnud munevad ja hauvad, kuid haudumine võib kesta ka juulis. Herilaseviud kasvatavad oma poegi üles kuni augusti lõpuni. Noored herilaseviud lennuvõimestuvad alles augustis, siis võib neid kohata ka väljaspool tavapäraseid kohti, näiteks aedades …

Herilaseviu Loe edasi »

Eksperthinnang: metsanduse arengukava koostamine on olnud läbipaistmatu ning õiguslikke nõudeid eirav

Värske eksperthinnang jõuab järeldusele, et metsanduse arengukava (MAK2030) eelnõu on vastuolus säästliku metsanduse eesmärkidega ega täida õiguslikke kohustusi. Õiguslike nõuete täitmiseks on vaja MAK2030 eelnõus ilmselgelt oluliselt vähendada kavandatavat raiemahtu ning näha ette konkreetsed ja tõhusad meetmed elurikkuse, kliima ning sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste kaitseks. Eksperthinnang on leitav siit. Partnership for Policy Integrity (PFPI) ja Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) koostöös valminud hinnang “Metsanduse arengukava 2030 eelnõu vastavus säästva arengu õiguslikele …

Eksperthinnang: metsanduse arengukava koostamine on olnud läbipaistmatu ning õiguslikke nõudeid eirav Loe edasi »