ÜLE-EESTILINE METSAMEELEAVALDUS 16.08

Kallid metsasõbrad! Kutsume teid üle Eesti toimuvale Metsameeleavaldusele.

 

Aastate jooksul on teadlased, riigikontroll, kodanikuühendused ja huvigrupid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu. 

 

Koguneme 16. augustil kell 14.00 üle kogu Eesti, et tähistada tagantjärgi rahvusvahelist metsade päeva (21.03.), panna alus elujõulise looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustikule ning näidata Riigikogu ja valitsuse liikmetele, et Eesti inimeste jaoks on mets oluline ökoloogiline ja kultuuriline kooslus, mida tuleb hoida ja kaitsta ning heaperemehelikult majandada.

 

Igas maakonnas on vähemalt üks koht, kuhu metsasõbrad on oodatud oma metsameelt avaldama. Kohal on teadlased ja meeleolu loovad muusikud. Anname poliitikutele ja otsustajatele märku, et nõnda me enam edasi ei saa, ei taha ega tohi!

 

Kobarmeeleavalduse vorm tagab, et ühte meeleavalduse punkti ei kogune lubatust suurem arv inimesi, aga kõigi punktide peale kokku võib osalejate arv olla suur. Samuti võimaldab üle-eestiline kobarmeeleavaldus tuua korraga fookusesse kodanikualgatuslike gruppide suure töö kodumetsade kaitsel ning muud kitsaskohad loodusmetsade ning looduslike pühapaikade hoidmisel. Tegeleme nii probleemkohtade kui ka elurikaste ja kohalike kogukondade jaoks oluliste paikade kaardistamisega, nii et kokku tuleks mitmekesine, terviklik ja tegelikkusele vastav pilt Eesti metsade hetkeseisust.

 

Registreeri siinmeeleavaldus.savetheforest.ee, vali loetelust koht, kuhu soovid minna ja ole 16. augustil kohal. 

 

Meeleavalduse punktide praegune nimekiri ei ole lõplik, vaid neid tuleb juurde ja teil on ka võimalik end soovi korral ümber registreerida.

Meeleavalduse punktide asukohti/koordinaate täpsustame jooksvalt ning avaldame selle info nii oma Facebook’i lehel kui ka registreerimislehel meeleavaldus.savetheforest.ee.

 

Kui ka Sina kuulud mõne metsa päästmisega tegelevasse kogukonda/organisatsiooni, sooviksid kobarmeeleavalduse õnnestumisesse panustada ning mõnes kindlas kohas mõne konkreetse metsa või hiie kaitsmisest Metsameeleavalduse käigus teada anda, võta ühendust Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga! Me aitame Sul oma punktis tegevust korraldada. Samuti lisame Sinu korraldatava punkti registreerumisvormi, et kõik huvilised saaksid Sinu punkti kohale tulla.

 

Registreerimisel palume Sul lisada ka oma e-posti aadressi, et me saaksime saata Sulle  info petitsiooni kohta, mis valmib koostöös Eesti teadlaste ja ekspertidega. Petitsiooni eesmärk on anda selged soovitused, mida seadustes muuta ja kuidas muuta, et metsade majandamine arvestaks lisaks majanduslikule ka sotsiaalset, kultuurilist ja ökoloogilist aspekti.

 

Võimalusel palume toetada Metsameeleavalduse läbiviimist ja meie MTÜ edasist tegevust (püsi)annetusega: Päästame Eesti Metsad MTÜ, EE197700771004651360.

PS. Jälgime murega kasvavat koroonaviiruse puhangut Tartu linna piirkonnas. Haiguskolde laienedes võtame tarvitusele vajalikud meetmed.

 

 

 

 

Liina Steinberg, koordinaator: steinbergliina@gmail.com