LINNUKOOL

Pesitsusrahu kampaania raames tutvustame meie metsades elavaid linnuliike ja nende pesaelu. Saage tuttavaks käblikuga.

Peoleo

Ühel kevadsuvel kuulen vana ürgoru lähedal metsaservas aevastuse ja kräunatuse vahepealseid hääli. Need kostuvad kõrgelt lehestikust ja vaheldumisi kolmest suust. Olen algaja linnuhuvilisena üsna hämmingus ja üritan aru saada, kellega tegu. Sarnaselt häälitseva liigina meenub vaid sooräts, kuid kolm soorätsu segametsas puude latvades …? Ei, see ei klapi. Pooletunnise passimise

Eestis on traditsiooniliselt metsa tehtud talvel. “Alles viimastel aastakümnetel on hakatud metsa tegema ka kevadsuvisel ajal. Kevadel ja suvel metsa raiudes ei hukku ainult linnupojad, vaid saab tugevalt kahjustada ka pinnas, levivad seenhaigused, lisaks pole sel ajal raiutud puit kvaliteetne,” tõdeb Liina Steinberg.

Lindude pesitsusperioodil tuleb hoiduda metsaraiest, aias puude, põõsaste ja hekkide pügamisest. Samuti tuleb puutumata jätta oksa- ja risukuhjad, kuhu linnud võivad pesa teha. Heinategu tuleb lükata suve teise poolde. Vältimatu niitmisvajaduse korral tuleb seda teha ala keskelt äärte poole. Kassidele on lennuvõimetud linnupojad kerge saak, seepärast tuleb oma lemmikloomad hoida toas või õues range järelevalve all.

Aita takistada metsise elupaiga kuivendamist!

Päästame Eesti Metsad MTÜ VAIDLUSTAS ehitusloa, et takistada Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) NATURA ALA ja METSISE ELUPAIGA KUIVENDAMINE. Vaidlustasime ehitusloa, sest selle andmisel oli jäetud hindamata kavandatavate tegevuste mõju tervikuna, seda ka raadamistööde osas. Raadamise tulemus oleks puittaimestiku ehk metsa likvideerimine, mida on plaanitud kokku ca 29,52 hektaril.
RMK-l oli plaanis olemasoleva metsakuivenduse rekonstrueerimine 344,5 hektari suurusel maa-alal, mis on võrdne umbes kolme Tallinna vanalinnaga. Lisaks oli plaanis ka maaparandussüsteemi teenindava tee rekonstrueerimine 1,13 km ulatuses.
Kohus andis ESMASE ÕIGUSKAITSE, et takistada raadamine, kraavide süvendamine ning sellega maa edasine kuivendamine.
Miks aga ei ole kuivendamine maaparandus ja miks peaks kuivendamine olema ajaloo prügikastis?
#1 Neljandik Eestit on kuivendatud. Pooled maismaa elupaikadest on kuivendusest mõjutatud.
Esimeseks kohtuastmeks kogume 9000€. AITÄH, et aitad hoida.

Uudised

Keskkonnaminister peab tagasi astuma! Kaja Kallasele, peaminister Jüri Ratasele, Riigikogu esimees Meie, allakirjutanud, nõuame keskkonnaminister Erki Savisaare kohest tagasiastumist! Keskkonnaminister levitab keskkonnahoiule

Värske Turu-uuringute AS uuring näitab, et kevad-suvise pesitsusrahu kehtestamise poolt nii riigi- kui erametsades on 93% elanikest! (Allikas) Millega tegelevad aga poliitikud

Päästame Eesti Metsad MTÜ VAIDLUSTAS ehitusloa, et takistada Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) NATURA ALA ja METSISE ELUPAIGA KUIVENDAMINE. Vaidlustasime ehitusloa, sest selle andmisel

Rahvaalgatusele allakirjutanud peavad oluliseks kiiremas korras: lõpetada Eesti metsade lagedaks raiumine uuendamise ettekäändel; peatada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) jätkusuutmatu ja ebaefektiivne metsade

Eetris on Rabaraadio!

Rabaraadio on MTÜ Niilusoo ja Päästame Eesti Metsad MTÜ koostöös valmiv saatesari, mis juhib tähelepanu soode tähtsusele. Meie jõupingutused Niilusoo raba päästmiseks on pälvinud küll tähelepanu, kuid seni suuri edusamme tehtud ei ole ning otsustajad – Keskkonnaamet ja Viljandi vald – ei seisa endiselt looduse ja ka kogukonna heaolu eest. Osalt just Niilusooga seotud katsumused on ellu kutsunud RABARAADIO. Kavas on mitukümmend põnevat ja harivat kõnelust erinevatel soid puudutavatel teemadel. Räägime nii soode tähtsusest, taastamisest, ajaloost, kultuuripärandist, aga ka turbakaevandamisest ja kõigest sellest, mis nende vahele jääb. Külas on eksperdid ja entusiastid.
Saatejuht Farištamo Eller

Hea kaasamõtleja!
Kui soovid meie ettevõtmisele kaasa aidata, tee oma annetus
Päästame Eesti Metsad MTÜ kontole EE197700771004651360 või annetuse otselingi

abil SIIN>>

Oleme ette tänulikud!

“Paljugi meie põlisest tarkusest, tavadest ja hoiakutest elab edasi ja on tänase eesti kultuuri aluseks. Eesti loodus ja maastik, keel ja kultuur on lahutamatult läbi põimunud meie pärandiga. Seda tasub märgata, tunnustada ja teadlikult kasutada.“

 Ahto Kaasik

MEIST

MTÜ Päästame Eesti Metsad eesmärgiks on  jagada keskkonnaalast teavet ning korraldada organisatsioonide koostööd Eesti metsade kaitsmise nimel. Oleme üheskoos teadlaste ja teiste keskkonnaorganisatsioonidega koostanud Eesti Metsamanifesti ning Eesti Metsapetitsiooni, millele palume soovijail lahkesti alla kirjutada.

MTÜ Päästame Eesti metsad sai alguse ideest korraldada 21. märtsil, rahvusvahelisel metsade päeval, meeleavaldus Eesti metsade toetuseks. Koroonaviiruse puhangu tõttu olime sunnitud meeleavalduse edasi lükkama. Uueks kuupäevaks sai 16. august. Metsameeleavaldus toimus kahekümne seitsmes kohas üle Eesti.

 Korraldusmeeskonnas on meil paarkümmend vabatahtlikku, kes kõik annavad oma panuse õhinapõhiselt, mingit tasu selle eest saamata. Maa- ja linnainimesi on meil enam-vähem pooleks, samuti mehi ja naisi. Esindatud on ka erinevad vanusegrupid ja elukutsed. Meie peamiseks ühiseks nimetajaks on mure Eesti metsade pärast ja valmidus anda oma aktiivne panus senise olukorra muutmisesse

Täname fotograafe!

Suur aitäh kõigile fotograafidele, kes on lubanud meil oma fotosid kasutada!

Suur aitäh, Erik Karits!
https://pixabay.com/users/erik_karits-15012370/
https://www.pexels.com/@erik-karits-2093459
http://erikkarits.noip.me/

Suur aitäh, Karl Adami!
https://www.karladami.com/

Suur aitäh, Eleri Lopp-Valdma!
http://www.estoniannaturephotos.com

Suur aitäh, Tiit Jürisson!
https://www.facebook.com/tiit.jurisson