märts 2024

Rahvusvahelisel metsade päeval jõuab Riigikokku avalik pöördumine keelustamaks rahvusparkide ja teiste kaitsealade lagedaks raiumine

Osal kaitsealadel Eestis kehtib praegu selline kaitsekord, mis lubab sealsed elurikkad metsad lagedaks raiuda ning seda olukorda palubki täna Riigikokku esitatav rahvaalgatus muuta. Avalik pöördumine antakse Riigikogule üle täna kell 9.45.    Petitsiooni algatajate sõnul on kaitsealade lageraiumine nii ebaloogiline tegevus, et siiani on inimesi, kes üldse ei suudagi seda uskuda. Algatajate tähelepanu on muuhulgas pälvinud Punase nimestiku (2018) andmetel Eestis välja surnud 38 peamiselt metsas …

Rahvusvahelisel metsade päeval jõuab Riigikokku avalik pöördumine keelustamaks rahvusparkide ja teiste kaitsealade lagedaks raiumine Loe edasi »

EKO seisukoht Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta

Harku VallavalitsuseleTeie: 13.02.2024 nr 12-1/433-10Meie: 18.03.2024 nr 1-5/24/6147 Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja Päästame Eesti Metsad MTÜ seisukoht Harku vallapuhkemetsade teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilisehindamise väljatöötamise kavatsuse kohtaTäname võimaluse eest kommenteerida Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringulähtedokumente. Juhime Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) ja Päästame Eesti MetsadMTÜ (PEM) poolt tähelepanu, et praeguses sõnastuses jääb planeeringu lähteseisukohtadepõhjal ebaselgeks, mida Harku vald soovib selle planeeringuga saavutada. Ühest küljest onkavas kaardistada kohalike …

EKO seisukoht Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta Loe edasi »

Pesitsusrahu kõikides metsades on hädavajalik ja tervemõistuslik

Päästame Eesti Metsad rõhutab vajadust pidada lindude kevadsuvisel pesitsusperioodil pesitsusrahu kõikides metsades, et hoida elurikkust ning lasta lindudel häirimatult haududa ja pojad üles kasvatada.  Metsalindude arvukus on alates 1983. aastast vähenenud igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis igal aastal vähemalt 80 000 linnupoega pesitsusperioodi ajal toimuva metsaraie tõttu. Eesti metsad on oma peamiseks pesitsuspaigaks …

Pesitsusrahu kõikides metsades on hädavajalik ja tervemõistuslik Loe edasi »

Euroopa Kohtu hinnangul peaksid Eesti ametnikud Eesti metsade tegelikku seisu kajastavaid detailandmeid käsitlema keskkonnateabena 

Eesti ametnikud said Euroopa Liidu Kohtult vastu näppe: Aarhusi konventsiooni kohaselt peavad ametnikud vassimise lõpetama ja avaldama andmed metsa tegeliku seisu kohta. Neli keskkonnaühendust on juba ligi kolm aastat kestnud kohtuvaidluses Kliimaministeeriumi (endine Keskkonnaministeerium) hallatava riigiasutuse Keskkonnaagentuuri vastu nõudnud SMI (statistilise metsainventuuri) alusandmete täielikku avaldamist, sest Eesti riiklik metsastatistika kasutab juurdekasvu arvutamiseks valemit, mis kehtib vaid teatud eeldustel. Vaidlus jõudis välja Euroopa Liidu Kohtusse, kus …

Euroopa Kohtu hinnangul peaksid Eesti ametnikud Eesti metsade tegelikku seisu kajastavaid detailandmeid käsitlema keskkonnateabena  Loe edasi »


Pöördumine kliimaminister Kristen Michalile ja kantsler Keit Kasemetsale

Päästame Eesti Metsad MTÜ palub algatada sõltumatu uurimine märkimisväärse kahju tekitajate väljaselgitamiseks ning võtta kahju tekitamise põhjustajad vastutusele.  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) määras Rail Balticu keskkonnamõju hüvitamiseks valitud uued Natura 2000 kaitsealad (metsise elupaigad) raiesse, keskkonnaameti metsaosakond kinnitas metsateatised ja RMK jõudis osa aladest ka raietega ära hävitada. RMK tegevus avastati juhuslikult, metsaregistri avaliku teenuse kaudu olid nähtavad uutele kaitsealadele võetud 117 raieteatist. Kahel kaitsealal …


Pöördumine kliimaminister Kristen Michalile ja kantsler Keit Kasemetsale
Loe edasi »