Viljandi Uue tn. raietööde peatamine

Viljandi kodanikud ja Päästame Eesti METSAD MTÜ on pöördunud Uue tänava raietööde peatamiseks advokaatide poole, sest on vaja märku anda VAJADUSEST vaidlus ära pidada.

Miks vaidlustasime Viljandi kodanikega ehitus- ja raieloa?

Esiteks ei ole ehitus- ja raieluba kooskõlas üldplaneeringu nõudega puiestee säilitada. Lisaks jäeti andmata projekteerimistingimused ning ehitusluba anti välja sisuliselt linnaelanikke kaasamata (avalikustati küll eskiisprojekt, ent mitte lausalist puiestee raiumist ette näinud põhiprojekti)! Et oleks üldse mõtet vaidlust pidada ja puiestee säilitamiseks lahendusi otsida, taotlesime esialgse õiguskaitse korras raietööde peatamise. Kohus selle taotluse mõne tunni jooksul ka rahuldas.

KUIDAS REAGEERIS VILJANDI LINN? Linn vaidlustas esialgse õiguskaitse kohaldamise, väites et kui nad ei saa projekti algsel kujul ellu viia, kaasnevad sellega kõiksugu kahjud. Lisaks istutavat nad raiutud puude asemele uued puud-põõsad. Tsiteerides aga Viivi Luike Sakalast: “Kui elanikud kaebavad linna kohtusse, tähendab see, et linn muidu enam nende häält kuulda ei võta.”Meie aga tegime vahepeal kaebajatena (kohalikud inimesed ja MTÜ) veidi linna tegemata tööd ja tellisime DENDROLOOGILISE uuringu. Uuring soovitab suure osa puiesteest SÄILITADA, sest puud on ELUJÕULISED. Siiagi tsiteerime Viivi Luike: “Suurt puud ei saa osta ühegi raha eest. …Täies elujõus põlispärnad ja -tammed peaks olema vähemalt 100 aastat vanad. … Kui Viljandi tahaks olla moodne ja nüüdisaegne linn, aitaks just suurte puude olemasolu sellele kaasa. “Kohtud veel vaagivad, kuidas edasi minna.Igaks juhuks rõhutame, et me ei ole tänava rekonstrueerimise kui sellise vastu. Küll aga oleme läbimõtlemata lahenduse vastu, mis toob kaasa väärtusliku puiestee hävitamise.Avaldame lootust, et lahendust on veel võimalik muuta ning rekonstrueerida tee selliselt, mis hoiab ka linna kõrghaljastust, olemasolevaid täies elujõus kasvavaid puid.

Neljapäeval, 26.augustil võttis kohus 13. augustil määratud esmase õiguskaitse maha, mille peale linn paari tunni jooksul kolm puud maha raius ning andis teada tee-ehituse jätkamisest. Meie advokaadid kaebasid otsuse edasi ning kõrgema astme kohus võttis kaebuse kohe menetlusse.

Mis saab edasi?

Loe Farištamo Elleri “Ühe tänava ja paljude puude lugu”

Loe ka arvamusartiklit EPL’s “Airi Hallik-Konnula: loodan väga, et enam kunagi ei valita kirvenäoga tüüpe, kes linnad puudest puhtaks raiuvad”

2.septembril:

Meie jaoks on oluline otsida lahendusi hoidmaks ja väärtustamise elurikkust. Nii metsas kui ka linnas. “Sõgeduse vastu protesteerimine on inimeseks jäämise küsimus, tulemusest sõltumata.”

“Põlistammede raiumine on täiega kastist välja mõtlemine, mujal meie kultuuriruumis peetakse seda barbaarsuseks, aga Viljandis on see tee tulevikku!”

“Pole puud, pole probleemi.”

Viljandi linnavalitsus

1.09.2021 Sakala: “Kolmapäeval jätkus Viljandis Uue tänava puude mahavõtmine. Ringkonnakohus soovib linnalt neljapäevaks vastust, milles too peab väljendama arvamust vastuseks kaebajate seisukohtadele. Vastuse kättesaamise järel võetakse vastu otsus, mis saab edasi ja kas puud saavad uuesti esmase õiguskaitse.”

Kolme nädala eest toimus Viljandis Uuel tänaval meeleavaldus sealsete puude kaitseks. Peale jäi ikkagi linnajuhtide tahe. Plaan oli võtta maha 49 puud, et rajada jalg- ja jalgrattatee. Protesti tõttu jäi see esiti idee tasandile, ent nüüdseks on olukord teine. 1. septembril puude raiumisele olid kutsutud turvamehed, et keegi ei saaks puude saagimist segada.

1.septembril: Viljandis Uuel tänaval. Inimesed tulid hommikul,nagu nad seda siiani on teinud, hoidmaks puid ja andmaks kohtule aega tegutseda. Öösel aga olid tarad ümber pandud ja töö läks hommikul käima. Alustati bussijaama poolsetest tammedest. Viimane arboristide hinnnag ütleb, et tegu on tervete puudega. Ja teadus ütleb, et linnadesse on puud vajalikud, ja üldse elurikkus. Aga töö veereb omasoodu ja puud langevad.

30. 08.2021:

Uue tn puud on olnud kaunistatud valgusinstallatsiooniga, eri värvi paeltega, lipu värvidega, ja tänasel päeval luuletustega. Ilmselgelt on tegu inimestele olulise ja kalli ala ning armsate puudega. Võiks vist isegi öelda, et Viljandi mõistes on tegu kõige paremas mõttes kõrgendatud avaliku huviga alaga. Sel nädalal kohtuvad kõik, kel võimalik, hommikuti kell 8.30 Viljandis Uuel tänaval Lastepargi poolses otsas, ja uurivad, mis edasi saab. Miks? Sest ELUKESKKONNA KAITSE EI OLE VALIK. Suured puud linnaruumis on olulised. Elujõuliste puude langetamine linnades ei sobi kaasaegsesse maailma, ja ei sobi ka Viljandisse.HOIAME linnades kõrghaljastust. Ja leiame lahendused. Linnad ja linnaelanikud vajavad rohealasid ja alleesid – pigem rohkem kui vähem. Viljandi linnavalitsuselt ei ole muud infot kui et ehitus jätkub. Ja ometi on seesama Uue tn projekt kahe Viljandi seltskonna poolt eri põhjustel kohtusse kaevatud! Miks ei arvesta linn viimast dendroloogilist uuringut, mis ütleb, et PUUD ON täies ELUJÕUS?

Mis on üks linnapuu väärt? Milline linnapuu on väärt? “Viljandis tundub olevat kuulutatud sõda kasvavate puude vastu,” ütles üks Viljandi elanik. “Ma ei taha enam, et Viljandi ühtki investeeringut saaks, sest me lihtsalt ei oska neid hästi kasutada,” ütles teine.”Viljandi – Parkimiskohtade Linn,” ütles kolmas.

30. august 2021 Sakala: “Hiire tänava remondi tõttu suleti täna hommikul lõik Lossi tänavast. Samuti asuti maha võtma pargipuid, mis jäävad Hiire tänava äärde. Hiire tänava tööde valmimise aeg on planeeritud oktoobri keskpaika.”

1. august 2020 Sakala: “Põhjenduseks, miks otsustati korrastada just nimetatud tänavad, ütles abilinnapea Kalvi Märtin, et nende projektid olid kohe sahtlist võtta. «Tõepoolest enne Park Hotelli valmimist Hiire tänaval autod sisuliselt ei sõitnud. Nüüd mõned hotelli kliendid võib-olla sealtkaudu lahkuvad,» sõnas Märtin, kelle sõnul plaanitakse Hiire tänaval säilitada autoliiklus ja tekitada juurde parkimiskohad. «Kui praegu on parkimiskohad ainult hotelli ees, siis remondi käigus tekivad need Oru tänavani.»

27. jaanuar 2021 Sakala: “Viljandi linnavalitsuse majandusameti haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et langetamisele läheb 11 suurelehist pärna, mille asemel hakkab mullas juuri ajama 14 Sahhalini kirsipuud. ///Teearu nentis, et praegu kolme-nelja meetri laiune tänav ehitatakse tosina meetri laiuseks, sest sinna äärde, raekojapoolsesse külge tuleb koos senistega 21 parkimiskohta. Paar meetrit lühema kui 90 meetri pikkuse tänava alune kanalisatsiooni- ja sajuveetorustik rekonstrueeritakse.