Ütle “Ei” metsade põletamisele elektrijaamades

Juba kolmapäeval, 29. septembri pärastlõunal on SE 156 Riigikogus seaduseelnõu kolmandal lugemisel. Praegusel kujul esitab see seaduseelnõu puitu elektritootmises jätkusuutliku taastuvenergiana. Ometi teavad kõik, et elektritootmine puitu põletades ei ole jätkusuutlik.156 SE vastuvõtmise korral annaks uus Elektrituruseadus võimaluse põletada maksumaksja raha eest Narva põlevkivikateldes puitu, seadmata seejuures piiranguid materjali päritolule. Kell 13.00 Toompea ees juhtub asju, tule ka! Ja kui esindad mõnd organisatsiooni, võta organisatsiooni lipp või logo või nimi papitükil kaasa. Eesmärk on näidata, et ei, me ei ole nõus sellega, et me arvame teisiti, et keskkonnaorganisatsioonid arvavad teisiti, aga et Riigikogu lihtsalt ei kuula. Ja kui mõne organisatsiooni esindaja leiab, et võiks olla evendi kaaskorraldaja, andke märku, lisame! Anname poliitikutele teada, et me ei ole metsade elektrijaamades põletamise poolt. Ja kindlasti mitte maksumaksja raha eest. Miks hääletada seaduseelnõu SE156 ehk puidu biomassina põletamise subsideerimise vastu?

1. Igasuguse puidu põletamine paiskab õhku kasvuhoonegaase.
2. Mets seob ja hoiab süsinikku.
3. Vanad metsad on süsiniku hoidjad. Raiudes ja põletades pääseb süsinik atmosfääri.
4. Puitu saab ikka ja ainult metsi raiudes.
5. Puidu põletamise subsideerimine ei ole jätkusuutlik suund.
6. “Mitmes viimaste aastate teadustöös nimetatakse bioenergeetikast tulenevat raiesurvet üheks peamiseks meie piirkonnas metsanduse intensiivistumise põhjuseks.” Postimees. 20.09.21 Siim Kuresoo: riigikogu saab metsapuude massilise põletamise veel ära hoida
7. Kas kõik metsapuud peavad saama raiutud ja tööstuses ära kasutatud?
8. Kas metsas tekib jäätmeid?
9. Puidu biomassina põletamise subsideerimine ei ole samm rohelisema maailma suunas.

Tutvu eelnõuga siin.

Siim Kuresoo arvamusartikkel metsapuude massilisest põletamisest >>