Raierahu annetuskampaania

Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad ja Eesti Metsloomaühing vaidlustasid 6. augustil 2021 halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, millega amet keeldus lisamast metsateatistele lisatingimust, mis keelaks raied lindude pesitsusajal (loe täpsemalt). Nimetatud vabaühendused korraldavad annetuskampaania, et koguda 7000 eurot õigusabi kuludeks. Toeta sinagi raierahu kohtuasja!

Annetuskampaania eesmärk

Annetuskampaania eesmärk on koguda 7000 eurot. Annetustest läheb 5400 eurot õigusabi kuludeks, 800 eurot Uppsala ülikooli keskkonnaõiguse professori õigusanalüüsi linnudirektiivi ja asjakohase Euroopa Kohtu lahendi kohta tõlkimiseks ja 800 eurot annetuskampaania korraldamiseks. Annetuskampaania kestab septembrist kuni detsembrini 2021 või kuni vajalik summa on koos.

Kuidas annetada?

Kogume ühekordseid annetusi selleks loodud pangakontole, summa saab annetaja ise valida.
Makse saaja: MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
Kontonumber: Swedbank EE422200221077234963
Makse selgitus: Annetus. Annetaja e-posti aadress*

* Lisada, kui annetaja soovib saada annetuskampaania uudiskirja. Kasutame aadressit vaid annetuskampaania ja kohtuasjaga seotud info edastamiseks, uudiskirja tellimisest saab loobuda igal hetkel.

Annetuste kogumise hea tava

  • Eesti Ornitoloogiaühing lähtub annetuste kogumise heast tavast.
  • Tehtud annetusi ei tagastata.
  • Eesti Ornitoloogiaühing on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Iga toetaja saab tehtud annetused oma maksustatavast sissetulekust maha arvata, selleks saada aadressile eoy@eoy.ee teemakohane kiri koos oma isikukoodiga.

Keskkonnaühendusi esindab kohtus advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse komisjoni liige
Tel 520 8967
liis.keerberg@eoy.ee
www.eoy.ee