Valitsusvälised organisatsioonid üle kogu maailma protestivad 19. oktoobril toimuval rahvusvahelisel biomassi tööstusliku kasutuse vastasel päeval (International Day of Action on Big Biomass).

19. oktoobril 2023 astuvad kuue kontinendi keskkonnaühendused välja metsa biomassi suuremahulise põletamise vastu energia tootmiseks, sest see on vale kliimalahendus. Rahvusvaheline aktsioon toimub kuu aega enne Dubais korraldatavat kliimamuutuste konverentsi COP 28, mille käigus arutatakse ülemaailmset taastuvenergia eesmärki. Ülemaailmne taastuvenergia eesmärk ei tohi hõlmata metsa biomassi, mis on väga emissioonirohke ja laastav energiaallikas ütlevad tänase päeva kaaskorraldajad.

Tokyo / Hobart / Kuala Lumpur / Jakarta / Berliin / Brüssel / London / Helsingi / Johannesburg / Cayenne / Washington / Vancouver jt, 19. oktoober 2023 – Enne COP28 konverentsi Dubais juhib täna enam kui 200 valitsusvälise organisatsiooni võrgustik üle maailma tähelepanu negatiivsetele keskkonna- ja sotsiaalsetele mõjudele, mida põhjustab metsa biomassist toodetav energia. Metsade biomassi põletamine on vale lahendus kliimamuutuse vastu. See tekitab toodetud energiaühiku kohta vähemalt sama palju CO2 kui kivisöe põletamine, aidates ühtlasi  kaasa metsade lageraiumisele ja raadamisele ning kohalike kogukondade õiguste rikkumisele kogu maailmas. 

Detsembris kohtuvad valitsused Dubais, et arutada ülemaailmset taastuvenergia eesmärki. Selline eesmärk on vajalik täiendus fossiilsete kütuste järkjärguliseks kõrvaldamiseks, kuid metsa biomassi põletamise teel toodetud energia ei tohi olla selle üks osa, kuna see energiaallikas põhjustab suuri CO2 heitkoguseid. Metsa biomassi põletamist energia saamiseks nimetatakse sageli „võltstaastuvaks“, sest see ei ole vähese kasvuhoonegaaside heitega ega puhas.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni vigase CO2 arvestussüsteemi tõttu on korstnast välja tuleva CO2 heite mittearvestamine viinud eksliku väiteni, justkui bioenergia põletamine tekitaks null heitkoguseid ja oleks süsinikuneutraalne. See on ohtlik eksitus, mis on omakorda viinud biomassi põletamist soodustavate poliitikate väljatöötamiseni. ÜRO peab samuti tunnistama, et kaaspõletamine – st puidu viskamine söeküttel töötava elektrijaama ahju koos söega – ei ole usaldusväärne heitkoguste vähendamise vorm. See pikendab kivisöeenergia kasutusaega ega vähenda heidet.

Biomassienergia levik kogu maailmas on toonud kaasa suuri sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kulusid. Selle rõhutamiseks levib üleilmse keskkonnaühenduse Environmental Paper Network (EPN) biomassi töörühma korraldatud veebipõhiste ja offline tegevuste ja ürituste laine täna üle kogu maailma – alustades Austraaliast, liikudes edasi Aasiasse, Aafrikasse ja Euroopasse ning seejärel Ameerikasse. Sündmusi ja tegevusi saate jälgida sotsiaalmeediakontodel (X, IG, FB) #BigBadBiomass ning veebilehel. Päeva programm on kättesaadav siit.

Biomassi töörühmal on üle 200 liikmesrühma peaaegu 60 riigis. Meie töö aluseks on “Biomassi pettekujutlus” (The Biomass Delusion) – seisukoht, milles väljendatakse, et metsa biomassi suuremahuline põletamine energia saamiseks süvendab kliimakriisi.

Korraldusmeeskonna juhtliikmete tsitaadid:

Peg Putt, Metsade, kliima ja biomassienergia töörühma poliitika ja kampaaniate koordinaator ütles: “ÜRO kliimakonverentsil tuleks ülemaailmse taastuvenergia eesmärgi nimel töötades arvesse võtta laialdast muret selle “võlts-taastuvenergia” osas. Oleks katastroofiline, kui edendataks biomassi põletamise massilist suurendamist, samas kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon saab ja peab parandama probleemi algpõhjuse – kurikuulsa vigase arvestussüsteemi, mis võimaldab luua vale mulje süsinikuneutraalsusest. Selle vale väite alusel on paljud riigid hakanud põletama metsi (ka looduslikke metsi) energia saamiseks ajal, mil peaksime neid hoidma, et siduda ja salvestada süsinikku ning kaitsta elurikkust. 

Looduslike metsade kahjustamine, maade hõivamise ja monokultuursete istanduste laienemise kiirendamine, ebasoodsas olukorras olevate kogukondade kokkupuutumine reostusega ja samal ajal kliimamuutuste kiirendamine on mõned mõjud, mida tuuakse esile tänases suuremahulise biomassi kasutuse vastu suunatud tegevuses.”

Souparna Lahiri Global Forest Coalition’ist, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna biomassi töörühma koordinaator ütles: “Täna saatsime Aasia Arengupangale (ADB) kirja, milles nõuame loobumist puidu biomassi ja bioenergia põletamise rahastamisest, tuues välja, et söest loobumise poliitika on soovitav, kuid ei tohi kaasa tuua puidu bioenergia kui valelahenduse toetamist. Rõhutame, et kivisöe ja biomassi kaaspõletamine tugevdab kivisöe kasutamist, mitte ei kiirenda selle järkjärgulist kaotamist, mis on vastuolus poliitilise eesmärgiga. Biomassi ja biokütuste hankimine suures koguses istandustest ja looduslikest metsadest on problemaatiline nii kliima ja bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt kui ka põlisrahvaste, naiste ja kohalike kogukondade jaoks ning see ei tohi olla osa ADB energiapoliitika põhimõttest.”

Meenakshi Raman, Sahabat Alam (Friend of the Earth) Malaisia president ütles: “Praegu on “globaalse keemise” ajastu ja peame täielikult keskenduma reaalsetele lahendustele ning õiglasele energiaüleminekule, et tegeleda kliimamuutustega. Metsade põletamine suuremahulise energiatootmise eesmärgil on vale lahendus, sest see tekitab tegelikult otsekohe tohutu kasvuhoonegaaside heite. Metsade kaitse on kliimamuutuste vastu võitlemisel ülioluline ning aitab kaasa puhta, õiglase ja jätkusuutliku tuleviku saavutamisele kogu elu jaoks Maal.”

Jana Ballenthien, ROBIN WOODi metsakampaania esindaja Saksamaal ütles: “Tuleb lõpetada ettepanekud panna söeküttel tehased puitu põletama ja uute puiduelektrijaamade ehitamine! Juba tegutsevad puiduküttega elektrijaamad tuleb sulgeda. Täna oleme tänavatel erinevate planeeritavate ja olemasolevate biomassi energiajaamade juures. Me kutsume Saksamaa valitsust üles tegema riigi tasandil tarku valikuid. Vajame sotsiaalselt õiglast ning kliima- ja keskkonnasõbralikku energiaüleminekut, mis ei toetu põletamisele.”

Katy Brown, biomassi kampaania esindaja Biofuelwatch UK-st ütles: “Ühendkuningriigis asub maailma suurim puidupõletaja Drax, mis saab miljardites toetusi, et põletada puid kahjustades metsi ja kogukondi kogu maailmas. Drax tahab meid aastakümneteks siduda räpase puidupõletusenergiaga – me ütleme, et sellest aitab, puidupõletamise toetamine elektrijaamades peab lõppema.”

Adam Collette Dogwood Alliance’ist USAs ütles: “Olles maailma suurim puidugraanulite tarnija Euroopa ja Aasia turgudele, on USA lõunaosa metsad ja kogukonnad kogenud biomassi suuremahulise tootmise hävitavat mõju. Viimase kümne aasta jooksul on üle kahe miljoni aakri (809371 ha) meie metsadest raiutud, pelletiseeritud, eksporditud ja põletatud elektrijaamades välismaal. Meie kogukondade maa on reostunud ja nad on kliimamuutuse mõjude suhtes üha haavatavamad. Täna, rahvusvahelisel biomassi suuremahulise kasutuse vastasel päeval, kutsume Bideni administratsiooni üles viivitamatult tegutsema, et peatada biomassi tootmise laiendamine Ameerika Ühendriikides ja ühineda ülemaailmse biomassi vastase liikumisega, et üheskoos kaitsta metsi.”

Richard Robertson, Kanada Stand.Earth’i metsakampaania esindaja ütles: “On selgeid tõendeid, et Briti Kolumbia provintsis raiutakse puid ürg- ja põlismetsadest ja kasutatakse puidupelletite tootmiseks, mis põletamisel eraldavad CO2. On aeg, et Kanada valitsus lõpetaks kiiresti ökosüsteme hävitava metsa biomassi tööstuse toetamise. Pärast enneolematut, laastavat metsatulekahjude hooaega Kanadas on oluline, et me kaitseksime oma metsi ja nimetaksime biomassi selleks, mis see on – valeks kliimalahenduseks.”

Lisateave rahvusvahelise suure biomassi kasutuse vastase aktsioonipäeva kohta:

Külastage ametlikku veebilehte: https://environmentalpaper.org/2023/09/idoa2023/

Jälgige meid meie sotsiaalmeedia kontodel: X, IG, FB: #BigBadBiomass

Vaadake meie seisukohavõttu suuremahulise metsa biomassi kohta: Biomass Delusion 

Kontaktandmed:

Varpu Sairinen

Environmental Paper Network (EPN) rahvusvahelise suure biomassi kasutuse vastase aktsioonipäeva koordinaator, Soome

varpu@environmentalpaper.org, +358 400 907 133 (UTC +3)

Peg Putt

EPNi metsade, kliima ja biomassienergia töörühma poliitika ja kampaaniate koordinaator, Austraalia

peg.putt@gmail.com, +61 418 127 580 (UTC +11)

Souparna Lahiri

Global Forest Coalition esindaja ja EPN Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna biomassi töörühma koordinaator, India

souparna.lahiri@gmail.com, +91 98181 47740 (UTC +5,5)

Meenakshi Raman

Sahabat Alam (Friend of the Earth Malaysia) president, Malaisia

foemalaysia@gmail.com +60 128782706 (UTC +8)

Jana Ballenthien 

ROBIN WOOD’i metsakampaania esindaja, Saksamaa

wald@robinwood.de, +49 40 380 892 11 (UTC +2)

Katy Brown

Biomassi kampaania esindaja Biofuelwatch UK, Ühendkuningriik

katy.biofuelwatch@gmail.com,  +44 7765522460 (UTC +1)

Adam Collette 

Dogwood Alliance programmijuht, USA

adam@dogwoodalliance.org, +1 828 713 0047 (UTC -4)

Richard Robertson

Stand.Earth’i metsakampaania esindaja, Kanada

Kontaktandmed pressile – Kathryn Semogas kathryn.semogas@stand.earth +1 905 536 3800 (UTC -7)