Pesitsusrahu kõikides metsades on hädavajalik ja tervemõistuslik

Päästame Eesti Metsad rõhutab vajadust pidada lindude kevadsuvisel pesitsusperioodil pesitsusrahu kõikides metsades, et hoida elurikkust ning lasta lindudel häirimatult haududa ja pojad üles kasvatada. 

Metsalindude arvukus on alates 1983. aastast vähenenud igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis igal aastal vähemalt 80 000 linnupoega pesitsusperioodi ajal toimuva metsaraie tõttu. Eesti metsad on oma peamiseks pesitsuspaigaks valinud ligikaudu 80–100 linnuliiki. Kahjuks pole endiselt riigikokku saadetud looduskaitseseaduse muudatust, mis keelaks ühemõtteliselt lindude pesitsusajal raietegevuse, mida nõuti rahvaalgatusega juba kolm aastat tagasi. 

Päästame Eesti Metsad juhatuse liige Liina Steinberg selgitas, et tuleks vaadata ajaloost, kuidas metsi on varem kevad-suvisel ajal majandatud. “Puidutööstus ei väsi toonitamast, et Eestis on metsandusharidusel enam kui saja-aastane ajalugu ja metsade majandamise traditsioonidest rääkides viidatakse samuti möödunud sajanditele. Aga kui rääkida ajaloost, tuleks sellest ka õppida – tuletada meelde, et 50 või 100 aastat tagasi ei lageraiutud meie metsi massiliselt kevadsuvisel ajal. Läbikukkunud eksperiment lindude pesitsusajal metsi raiuda, mis viimased paarkümmend aastat on toimunud, tuleks kiiresti lõpetada,” rõhutas Steinberg. 

Kohustusliku pesitsusrahu kehtestamist on Eestis nõutud alates 1999. aastast. Kõikidel kaitsealadel tuleb pidada pesitsusrahu perioodil 15. märtsist, st tänasest, kuni 31. augustini. Kompromissiks majandusmetsades, mis säästaks suurt osa pesitsevaid liike, on pakutud raiekeeldu 1. aprillist kuni 31. juulini. Eestis aga on praegu pesitsusrahu pidamine endiselt suures osas metsades vabatahtlik. Keskkonnaamet on vaid kõige linnurikkamates metsades kehtestanud piirangud lindude pesitsemise ajal raiumisele. Ökoloog Asko Lõhmuse tsitaat ei vanane sel teemal vist kunagi: “Arusaam, et metsas pesitsevad linnud ainult juhul, kui inimene on pesa üles leidnud, on aasta veidramaid seisukohti.”

Riigimetsa majandamise keskuse poolt osaliselt peetav pesitsusrahu 15.04.-30.06. riigimetsas on parem kui mitte midagi, aga see katab lindude pesitsusaega ainult osaliselt (juulis on veel väga palju pesitsejaid!) ning kahjuks teevad nad ka sel ajal mitmed linde häirivaid tegevusi.

On imekspandav, et kuigi 93% Eesti inimestest leiab, et pesitsusrahu peaks pidama ning ka looduskaitseseaduse (61) järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, siis tegelikkus on juba aastakümneid olnud hoopis midagi muud. Ehk saab aga sel aastal teisiti?

Rohkem infot on Eesti Ornitoloogiaühingu ja Päästame Eesti Metsad MTÜ loodud pesitsusrahu kodulehel
* Fotol on händkaku noorlind. Foto: Tiit Jürisson
** Piret Räni poolt kujundatud pildil on skemaatiliselt näha, kui paljude metsalindude pesitsusaja katavad ära erinevad pesitsusrahu kuupäevad.