Õiguskantsler raierahust

Õiguskantsler: keskkonnaminister pole kasutanud võimalust raierahu rakendada

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on keskkonnaminstril seaduse järgi õigus sigimisperioodil linnustiku kaitseks piirata raieid, ent senine ega ka varasemad ministrid pole seda teinud.

“Õiguskantsleri seisukoht on, et keskkonnaminister võib metsaseaduse järgi piirata metsaraiet loomastiku ja linnustiku kaitseks nende sigimisperioodil mitme rindega puistus ja segapuistus 15. aprillist kuni 15. juunini. Paraku ei ole keskkonnaminister siiani seadusega antud võimalust kasutanud ega raiepiiranguid oma määrusega kehtestanud,” vahendas BNS-ile õiguskantsleri seisukohta Keskkonnateabe Ühenduse keskkonnaanalüütik Terje Põvvat. “Samasisulise vastuse saatis Madise juba 2019. aasta juunis MTÜ Eesti Metsa Abiks järlepärimisele.”

Eestis pesitseb 229 linnuliiki, kellest üle saja on metsalinnud. Lindude pesitsemine algab enamasti märtsi alguses ja kestab kuni augusti lõpuni. Ühel hektaril metsasel alal pesitseb keskmiselt kolm-neli paari linde. Loodus- ja põlismetsades aga on pesitsejaid keskmiselt 11 paari hektari kohta. Looduskaitseseadus keelab looduslikult esinevate lindude pesi ja mune tahtlikult hävitada või kahjustada, pesi kõrvaldada ning linde tahtlikult häirida – seda eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Keskkonnaühenduste koda (EKO) tegi eelmisel kevadel keskkonnaministeeriumile ettepaneku täiendada looduskaitseseadust sellega, et sigimisperioodil oleks kaitstavatel loodusobjektidel metsaraie keelatud 15. märtsist kuni 31. augustini.

Euroopa territooriumil looduslikult esinevad linnuliigid on peamiselt rändliigid. Need liigid moodustavad ühispärandi ja tõhus linnukaitse on üldjuhul mitmeid riike hõlmav keskkonnaprobleem, millega kaasneb ühine vastutus.

“Kõige rohkem ohustab linde elupaikade kadumine ja killustumine inimtegevuse tõttu. Näiteks jätab metsade raiumine ja uuendamine osad linnuliigid sobivast pesakohast ilma. Euroopas elavad looduslikult peamiselt rändlinnud, kes moodustavad ühispärandi. Tõhus linnukaitse tähendab ühist, mitmeid riike hõlmavat vastutusala,” märkis Põvvat.