Kaarel Võhandu sõnul vajavad kõik linnud pesitsusrahu

Postimehes 25.04 ilmus usutlus Kaarel Võhanduga: https://lounapostimees.postimees.ee/7231602/eesti-metsadest-on-35-aastaga-kadunud-3-5-miljonit-lindu

Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul vajavad kõik linnud pesitsusrahu.

“Kahjuks ei ole linnulaulu vähemaks jäämine ainult tunnetuslik, vaid seda kinnitavad ka loendusandmete põhjal tehtud analüüsid. Nii EOÜ kui ka keskkonnaagentuuri tehtud arvutused näitavad, et Eesti metsades on lindude arvukus vähenenud umbes protsendi võrra aastas ehk ümardatult 50 000 haudepaari võrra aastas. 1980ndatega võrreldes on meil metsades seega linde umbes 35 protsenti vähem, see on 3,5 miljonit lindu.”

“Kui lindudel läheb halvasti, näitab see, et ökosüsteemis on suured probleemid. Inimene, nagu kõik muud liigidki, sõltub tegelikult ökosüsteemi seisundist ja ökosüsteemi pakutavatest teenustest nagu puhas vesi ja õhk, viljakas muld, taimede tolmeldamine ja nii edasi.”

“Oleme ökosüsteemi kandevõime nii tugevalt ületanud, et muutusi oleks vaja teha igal elualal. Metsades on vajalik raierahu ja raiemahtude alandamine maksimaalselt 8 miljonile tihumeetrile aastas. Põllumajandusmaastikel on olulised eelkõige mürkide ja väetiste vähendamine ja maastiku mitmekesisuse taastamine. Liikide väljasuremislaine peatamiseks on vaja muuta mõtteviisi, nii et esikohal ei oleks SKP ja majandushuvid, vaid jätkusuutlikkus ja elusloodusega tasakaalus elamine.

“Kas Sina oled juba algatusele “Kohustuslik pesitsusrahu Looduskaitseseadusesse!” alla kirjutanud?

Anna oma toetusallkiri siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/258d32ab-0466-440d-a709-407dc8a32495

Vaata, mida Kaarel Võhandu rääkis #pesitsusraadio saates: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3960892447288015&ref=watch_permalink