93% elanikest on pesitsusrahu kehtestamise poolt!

Värske Turu-uuringute AS uuring näitab, et kevad-suvise pesitsusrahu kehtestamise poolt nii riigi- kui erametsades on 93% elanikest! (Allikas) Millega tegelevad aga poliitikud ja loodust hoidma loodud ametkonnad?

Emadepäeval(!) võeti maha 5500 m2 suurune mets Järsaku tee ja Sõpruse tee ristis Suurupi külas Harku vallas. Nüüdseks on järel lage maa, kus püsti vaid mõned puud. Kohalike sõnul lendasid ja käratsesid metsas pesitsevad linnud raietööde ajal ümber harvesteri. Põõsad ja puud olid pesasid täis, sest igas metsas pesitsevad linnud. Veel olid seal mägrad, metskitsed ja teised loomad: rebased, nugised, kärplased. Kõigil on kevad ning kõigil on pojad pesades! Kohalikud elanikud teavitasid kohe ka Keskkonnaametit, kasutades riigiinfo lühinumbrit 1247, kuid kuna tegemist on eramaaga, ei saavat keegi justkui midagi teha. Kui näete kuskil metsas raiet, palun tehke pilt ja/või video, jagage ise või saatke meile, ja me jagame. Lisage võimalikult täpselt juurde kus raie toimub, kes teostab, kui suurel alal jne.


Keskkonnaministeerium
 ja Keskkonnaamet, keelake pesitsusaegsed raied! Peame pesitsusrahu üle Eesti kõikides metsades!