RMK eksitavad selgitused kodumetsades lageraiete läbisurumiseks

Saaremaa Mustjala osavallakogu otsustas Konati piirkonnas säilitada metsaosa puhke- ja õppemetsana, nn püsimetsana ja parkmetsana lubades vaid vajadusel valikraie, kuid RMK püüab oma lageraie plaani siiski vägisi läbi suruda.

Konati puhkekoha ümbruses on maastikuliselt ja liigiliselt väga mitmekesine ja eriline riigimets 52,5 hektarit, millest majandatavat metsa on 37,2 hektarit. Riigimetsa haldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kes esitles oma plaani sealses kodumetsas (nn kõrgendatud huviga ala ehk KAH-ala) 3,4 hektarit lageraiet teha. Mustjala osavallakogu aga keeldus lageraiest, sest nende soov on säilitada metsaosa puhke- ja õppemetsana, nn püsimetsana ja parkmetsana ja selleks soovitavad nad teostada vajadusel vaid valikraied.

Vanema metsa säilitamine püsimetsana ja vaid vajadusel valikraie tegemine on erivanuselise metsa kasvatamine ja hooldamise viis, millega tagatakse ja kujundatakse puistu erivanuselisust ja kõrgmetsa jätkuvat püsimist. Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller leidis, et RMK vastuskirja sisu on eksitav. “Seda, mida RMK oma kirjaski rõhutab – ala, mille suurus võimaldab uutele puudele piisaval määral valgust ja toitaineid – saavutataksegi ilma lageraieta. RMK rõhutab, et pole oluline, kuidas teostatavat raieliiki nimetada ja ometi surub peale lageraiet – see pole metsa- ega kohalikke inimesi arvestav lahendus. Mustjala osavallakogu on teinud lageraiest keeldudes erakordselt hea otsuse nii kohalikele elanikele kui ka metsa tulevikule tervikuna,” ütles Eller.

Päästame Eesti Metsad MTÜ tegi eelmisel aastal koos kolme vabaühendusega rahvaalgatuse Kodumetsade kaitseks, millega liitus väga palju, kokku 38 vabaühendust ning oma allkirja andis 3769 kodanikku. Selle sisuks oli kodumetsade temaatika terviklik lahendamine üle Eesti kodumetsades lageraiet keelates. Pole jätkusuutlik olukord, et iga kogukond võitleb oma vabast ajast kodumetsa säilimise ja hoidmise eest, samal ajal kui RMK palgalised töötajad tegutsevad hoopis teises suunas lageraiete pealesurumisega. Kodumetsade teema on jõudnud ka koalitsioonilepingusse, kuid – kabinetivaikusest on ikka ja jälle kuulda, et kohalikke survestatakse nõustuma lageraietega nende kodumetsades.

“Kohalikud elanikud on muutunud teadlikumaks ja väljendavad üle Eesti järjest selgemalt seda, et nad ei soovi lageraied oma kodumetsadesse. Hiljuti jagas sarnase sisuga teadet ka MTÜ Roheline Läänemaa, kuidas Haapsalu linnavalitsus soovib kodumetsi hoida piiranguid seades, millele RMK aga sarnaselt Konatilegi vastuskirja saatis ja intensiivset lageraietega metsamajandamist soovis. Üle Eesti tuleb riigimetsades üle minna püsimetsanduse põhimõtetele, nagu on vajalikuks pidanud 77% Eesti elanikest,” lõpetas Eller.