Pea 30 keskkonnaühendust kutsuvad allkirjastama petitsiooni keelustamaks rahvusparkide ja teiste kaitsealade lagedaks raiumist.

“Looduskaitsealad kaitse alla!” kõlab Martti Helde uuest dokumentaalfilmist “Vara küps” ja nüüd ka rahvaalgatuses “Avalik pöördumine kaitsealade kaitseks”. 

Väga paljude Eesti kaitsealade raiepiirangute teadlik leevendamine on viinud olukorrani, kus Eesti kaitsealasid raiutakse lagedaks seaduslikult – kehtivad kaitsekorrad ei taga metsade kui ökosüsteemide eesmärgipärast säilimist. See teadmine jõuab läbi dokumentaalfilmi “Vara küps” üle Eesti väga paljudeni ja paneb mõtlema, et ehk on aeg tegutseda ja lageraied kaitsealadel keelata. 


Petitsiooni algataja, Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liikme Farištamo Elleri sõnul on kaitsealade lageraiumine nii ebaloogiline tegevus, et suur osa inimestest seda ei tea ja ilmselt ei usugi. “Mulle on kirjeldatud, kui kummaliselt mõjub üleskutse #kaitsealadkaitsealla juhul kui pole teemaga kursis ja oled siiani uskunud, et “loomulikult on kaitsealad ju kaitse all ja seal kindlasti ei lageraiuta”. Seetõttu ütlengi, et tasub minna vaatama Martti Helde dokumentaalfilmi “Vara küps” ja julgeda kaasa mõelda ja mõista, mismoodi ja mida Eesti metsades ja ka kaitsealadel tehakse,” rääkis Eller.

Riigikontrolli auditis toodi 2023. aastal esile, et praegune kaitsealade kaitsekorraldus, mis ei välista uuendusraieid, ei taga kaitstavate metsade väärtuste hoidmist ja säilimist. Punase nimestiku (2018) andmetel on Eestis välja surnud 38 peamiselt metsas elanud liiki. Haudelinnustiku riikliku seire andmetel on Eesti metsalindude arvukus kiires languses ja perioodil 1983-2018 on metsalinnustiku arvukus vähenenud 26% võrra. 

Kui tahame, et kaitsealad, sh rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad, Natura 2000 alad ja looduslikud pühapaigad jääksid lagedaks raiumata, tuleb nende lagedaks raiumine uuendusraietega keelata! Petitsioonile allakirjutanud teevad ettepaneku muuta looduskasutust selliselt, et kaitsealad oleksid päriselt kaitse all ja kaitstud oleks vähemalt 30% elurikkast Eestimaast. Rahvaalgatust saab allkirjastada siin.


Avalik pöördumine kaitsealade kaitseks” petitsiooni algatasid 3 keskkonnaorganisatsiooni: Päästame Eesti Metsad MTÜ, Roheline Läänemaa MTÜ ja Hoiame Loodust MTÜ ning praeguseks on sellega liitunud veel 25 ühendust: MTÜ Roheline Pärnumaa, Päraküla Selts MTÜ, Seltsing Roheline Kuusalu, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti Haabjaselts MTÜ, MTÜ Meie Nursipalu, MTÜ Niilusoo, MTÜ Eesti suurkiskjad, MTÜ Kose valla Loodusselts, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, Eesti Ornitoloogiaühing, Loomus MTÜ, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks, Sütiste Metsa Selts, Tallinna Looduskoostöö Koda, Rohelise elustiili portaal Bioneer, Eesti Metsloomaühing, Eesti Ökokogukondade Ühendus, Kagu-Eesti Loodusrahvas, Hiite Maja, Estonian Anthropocene Center MTÜ, Noored Rohelised, MTÜ Aade, Keskkonnateabe Ühendus

Lisainfo:
Farištamo Eller
Päästame Eesti Metsad MTÜ
juhatuse liige
53496347