Keskkonnakaitsjad: lõppegu puidupõletamine taastuvenergia sildi all

MTÜ Päästame Eesti Metsad (PEM) koos paljude teiste maade organisatsioonidega kutsub Euroopa Parlamenti loobuma metsabiomassi arvestamisest taastuvenergia hulka ja peatama metsabiomassi toetused – seda juba praegu, mil läheb hääletusele taastuvenergia direktiiv (RED).

“Küttepuude hinnatõusu ja puidu kui tooraine nappusega seoses on olnud aina enam juttu sellest, et me peaksime piirama küttepuidu eksporti. Parim viis selle saavutamiseks on taastuvenergia direktiivi muutmine, võttes metsa biomass sealt välja,” ütles PEM-i esindav Liina Steinberg.

“Direktiivi praegune sõnastus võimaldab liikmesriikidel metsa biomassi põletamise eest elektrijaamadele toetusi maksta, mis on stiimuliks metsade üleraiumisele nii Eestis, teistes EL-i riikides kui ka näiteks USA-s ja Kanadas, kust toimub suuremahuline import Euroopasse,” lisas Steinberg.

Kuna metsa biomass liigitub taastuvenergia allikaks, on jõudsalt kasvanud puude ja muu puidu põletamine kütusena. Üle 50 protsendi Euroopas langetatud puidust põletatakse taastuvenergia saamiseks lihtsalt ära. Paraku vallandub puitbiomassi põletamisel energiaühiku kohta rohkem süsinikdioksiid kui fossiilkütuste põletamisel – ehk siis vastupidiselt sellele, mida vajaks kliimamuutuste peatamine. Biomassi kasutamine kahjustab ka metsi kogu Euroopas.

Septembris hääletusele minevad europarlamendi tööstus- ja keskkonnakomisjoni raportid sisaldavad terve rea soovitusi. Näiteks loobuda suurema osa metsabiomassi tunnustamisest taastuvenergiaeesmärkide täitmisel ja lõpetada riikidele taastuvenergiatoetususte maksmine biomassi pealt.

Keskkonnaorganisatsioonide koalitsioon nõuab tungivalt, et parlament tugevdaks ja võtaks vastu RED III soovitusi. Sajad teadlased, üle saja valitsusvälise organisatsiooni ja rohkem kui 300 000 üksikkodanikku on saatnud kirju, allkirjastanud petitsioone ning rakendanud muid meetmeid, et kutsuda parlamendiliikmeid üles kaitsma metsi, mitte põletama neid energia saamiseks.

Peaaegu kahte kolmandikku EL-ist mõjutav tänavune ekstreempõud koos Euroopa rekordiliste metsatulekahjudega toob esile heitmekoguste vähendamise pakilisuse, et kaitsta Euroopas veel alles jäänud metsi. Suurenenud metsaraiega kaasneb rohkem lagedaid alasid ja tühemikke, mis halvavad metsa vastupidavust. Ilma piisava metsakatteta on veelgi enam ohus ka veevarud.

“Parim viis süsinikheitme ja õhusaaste vähendamiseks ning metsade surve vähendamiseks on viivitamatult eemaldada puidu põletamise stiimulid ja suunata see raha ümber tõeliselt puhtale energiale, nagu tuul ja päike,“ ütles BirdLife Euroopa EL-i poliitikajuht Ariel Brunner.