KAH-ALAD. KODUMETSAD. ALLKIRJASTAME.

Rahvaalgatusele allakirjutanud peavad oluliseks kiiremas korras:

👉lõpetada Eesti metsade lagedaks raiumine uuendamise ettekäändel;

👉peatada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) jätkusuutmatu ja ebaefektiivne metsade majandamine, näiteks puidu müük alla turuhinna ja suur raiesurve ning raietest tingitud teedeehitused;

👉kehtestada piirangud, mille järgi kohalikele kogukondadele olulistes riigimetsades (KAH-alad) ning looduskaitse- ja hoiualadel tuleb majandada peamiselt püsimetsana või hooldusega;

👉võimaldada lindudele ja loomadele pesitsusrahu kõigis metsades;

👉tagada metsade elukeskkonna kaitsefunktsioon ja kriiside stabiliseerimise võime ka äärmuslike olude tekkimisel, näiteks sõja puhkemisel;

👉kaitsta metsi nii, et seal säiliksid võimalused koriluseks, puhkamiseks, matkamiseks ja varjumiseks ning puidu tagavara, mis võimaldaks keeruliste aegade üleelamist.

RMK on alustanud täiendavate KAH-alade metsatööde kavade tutvustamisega ning valdade raieplaanide esitamisega aastateks 2022–2031. Kahjuks on neisse juba sisse planeeritud suures ulatuses lageraieid. Rahvaalgatuse algatajad: Keskkonnateabe Ühendus, Studio Viridis Loodusharidus, Eesti Looduskaitse SeltsPäästame Eesti Metsad MTÜ Algatusega oodatakse liituma kõiki vabaühendusi, organisatsioone, ettevõtteid.

Allkirjasta rahvaalguatus siin >>