Aita takistada metsise elupaiga kuivendamist

Päästame Eesti Metsad MTÜ VAIDLUSTAS ehitusloa, et takistada Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) NATURA ALA ja METSISE ELUPAIGA KUIVENDAMINE. Vaidlustasime ehitusloa, sest selle andmisel oli jäetud hindamata kavandatavate tegevuste mõju tervikuna, seda ka raadamistööde osas. Raadamise tulemus oleks puittaimestiku ehk metsa likvideerimine, mida on plaanitud kokku ca 29,52 hektaril.

RMK-l oli plaanis olemasoleva metsakuivenduse rekonstrueerimine 344,5 hektari suurusel maa-alal, mis on võrdne umbes kolme Tallinna vanalinnaga. Lisaks oli plaanis ka maaparandussüsteemi teenindava tee rekonstrueerimine 1,13 km ulatuses.

Kohus andis ESMASE ÕIGUSKAITSE, et takistada raadamine, kraavide süvendamine ning sellega maa edasine kuivendamine.

Miks aga ei ole kuivendamine maaparandus ja miks peaks kuivendamine olema ajaloo prügikastis? #1 Neljandik Eestit on kuivendatud. Pooled maismaa elupaikadest on kuivendusest mõjutatud.

Esimeseks kohtuastmeks kogume 9000€. AITÄH, et aitate hoida.

P.S. Fotol on must-toonekurg, kellele kuivendamine samuti väga halvasti mõjub. Sellest aga juba edaspidi