KUTSE METSAMEELEAVALDUSELE

PRESSITEADE

14.08.2020


Pühapäeval toimub senise metsapoliitika suuna muutmiseks üle-eestiline metsameeleavaldus 27 paigas

Kõik loodusest hoolijad on oodatud eeloleval pühapäeval kahekümne seitmes meeleavalduspaika, et nõuda poliitikutelt otsustusprotsessides metsa nelja väärtuse: ökoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise – objektiivset arvestamist. 


“Pea terve Eesti taasiseseisvusaja on teadlased, kodanikuühendused, huvigrupid, riigikontroll ja Eesti Vabariigi presidendid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu,” ütles Terje Põvvat MTÜ-st Päästame Eesti Metsad.


Metsameeleavaldusega alustatakse loodust hoidvate seaduste jõustamist nõudvale metsapetitsioonile allkirjade kogumist.


Meeleavaldus saab teoks tänu aktiivsetele kodanikele, teadlastele, kultuuriinimestele ja mitmekümne keskkonnaorganisatsiooni koostööle. Reede ennelõunaks on metsameeleavalduse raames registreeritud 27 sündmust. Linnades toimuvad meeleavaldused, looduskaunites kohtades aga vestlusringid, kontserdid ning matkad kogenud loodusteadlaste ja püsimetsanduse ekspertide juhtimisel. Meeleavaldusega loodetakse luua alus looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustiku tekkele, mis tagab edaspidise tõhusama koostöö keskkonnaküsimustes.


President Lennart Meri ütles 24. veebruaril 2000: “Meie hõreda inimasustuse tõttu säilinud looduskeskkond on Euroopas harukordne. /–/ Loodus on õrn ja kergesti haavatav ning hetkekasumit taga ajades võime vigu teha, mida hiljem on raske ja mõnikord ka võimatu parandada. Olgem oma maal peremehed ja mitte kolonistid, kes rahahimust jätavad endast maha rüüstatud maa… Metsaraide keelustamist varasuvel on nõudnud mitmed nimekad looduskaitsjad ja mõtlejad. Nad on põrkunud toore turumajanduse argumentidele, et üüritud saed ja mehhanismid ei tohi puhata.”


MAK 2030 (metsanduse arengukava aastateks 2021–2030) loomine on takerdunud, kuna mahtudepõhine ja intensiivne osa puidusektorist ei ole nõus oma senist kurssi muutma. Jätkub suurtööstuse meedia- ja poliitiline lobitöö, mille tulemusena moonutatakse pilti inimeste elukeskkonna kvaliteedi, metsalooduse seisundi ja sellega seotud ökosüsteemiteenuste kohta. Eesti metsamajandamise praegust teed õigustades näidatakse neist saamata jäänud tulusid turismiettevõtetele, fotograafidele, mitmekülgsete metsasaaduste tarbijatele (looduses aktiivselt puhkajad, seenelised, marjulised ja ravimtaimede korjajad) väiksemana ja välditakse nende objektiivset arvestamist poliitilistes otsustusprotsessides.

Meeleavalduse kohad: https://savetheforest.ee/kohad

Meeleavaldusele registreerimine on avatud aadressil: https://meeleavaldus.savetheforest.ee.

Metsameeleavaldust korraldavad teiste seas organisatsioonid: Päästame Eesti Metsad MTÜ, Eesti Metsa AbiksBioneer.ee, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ökokogukondade Ühendus, Eesti Loodusekaitse Selts, Eesti Roheline Liikumine, Metsloomaühing, Niilusoo MTÜ, Eesti Loomakaitse Selts, Roheline Läänemaa MTÜ, Ihaste Elanike Liit, Roheline Pärnumaa MTÜ, Rebala kultuuriruum, Kose Valla Loodusselts, Raplamaa Loodushoiu MTÜ, Eesti Püsimetsaühistu, Tänu Loodusele MTÜ

Meeleavalduse manifest ja seda toetavad organisatsioonid: https://savetheforest.ee/manifest/.

Plakatid: https://drive.google.com/drive/folders/1TTm8ApZXGp8BKFjRwFh0RJAtF793jypA?fbclid=IwAR287a61e4_l9GbC677eXqwN1fKw8C6NV2frkMX0g8STi8MAAuckoKbYblw.

ELKS_logo-100px